Szkolenia

Szkolenie. Dla Ciebie. Na miarę:
Zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte (dedykowane) oraz coaching prowadzimy z zakresu szeroko pojętej komunikacji społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz podnoszenia kompetencji medialnych i wizerunkowych w organizacjach.

Coaching

Czym jest coaching?
Coaching to metoda pracy wspierają…ca pojedyncze osoby lub całe organizacje w realizacji ich celów. Coach nie mówi Klientowi, co ma robić ani nie podejmuje aktywności za Klienta, ale w umiejętny sposób prowadzi Klienta, aby ten znalazł najlepsze rozwiązanie, podjąć najbardziej odpowiednią decyzją, a następnie zmotywowany i zmobilizowany przeszedł do efektywnego działania. Coaching to sposób na przezwyciężenie osobistych barier i osiąganie celów dzięki wspierającej relacji.

Jak coachujemy?
Nie wartościujemy, nie oceniamy działań ale wspieramy naszych klientów, aby osiągali cel jaki zamierzyli. Budujemy relację opartą o wzajemny szacunek i równość. Doceniamy i stawiamy wyzwania w sposób zrównoważony i elastyczny. Stosujemy metodologię co-active i co-creative m.in. w oparciu o metodę CoachWise™ oraz o kodeks etyczny International Coach Federation. Metodologia co-active i co-creative jest akredytowana przez ICF.

Marketing Meeting

MK Communications jest pomysłodawcą cyklicznych spotkań Marketing Meeting organizowanych od 4. lipca 2013 roku w Łodzi. Spotkania poświęcone są szeroko pojętym działaniom marketingowym, PR-wym i komunikacyjnym w nowych mediach oraz mediach tradycyjnych. Spotkania mają charakter otwarty, a na każde zapraszani są - w roli prelegentów - specjaliści z różnych branż. Ideą spotkań z jest poszerzanie wiedzy (dwie merytoryczne prezentacje oparte o case study), wymiana doświadczeń ale również nawiązywanie ciekawych i wartościowych znajomości w oparciu o networking.

Opinie klientów

Paulina

Wiedza osoób prowadzących była na wysokim poziomie, przekazywana uczestnikom szkolenia w ciekawy sposób. Podczas spotkania panowała miła, przyjazna atmosfera. Treści wyniesione ze szkolenia pozwoliły mi na usystematyzowanie mojej wiedzy i pozwoliło ją poszerzyć o kilka nowych zagadanień (choć uważam, że tych mniej znanych, bardziej wyszukanych zagadnień mogło być więcej). Widać było duże zaangażowanie szkoleniowców, wielu uczestników także wykazywało się aktywnością, jednakże rozproszenie uczestników po sali nie sprzyjało pełnemu zaangażowaniu. Oczywiście ogólnie szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, powyższe "ale" nie są krytyką tylko osobistym odczuciem. Życzę dalszych sukcesów i pozdrawiam.

Więcej opinii

Dane kontaktowe

office@mkcommunications.pl